Učitavam...

Klasični faktoring

Potraživanje zamjenjujemo novčanim sredstvima

Što je faktoring

Faktoring je financijska usluga koja poduzećima različitih veličina i djelatnosti nudi rješenja kod osiguravanja obrtnog kapitala. Prodajom potraživanja omogućujete si da odmah financirate poslovanje te upravljate vašim potraživanjima. Tako možete lakše planirati protok novca, poboljšate likvidnost i raširite opseg vašeg poslovanja. Faktoring je usluga specijalizirane financijske institucije koja poduzećima omogućava da se potraživanja zamijene novčanim sredstvima.

Kako funkcionira faktoring

 • sami izaberite potraživanja koja želite prodati
 • sami kontrolirajte troškove faktoringa (koristite faktoring samo kada to bude potrebno - mi ćemo vas o tome savjetovati)
 • financiranje do 100%
 • visina trenutnog financiranja ovisi o ocjeni cijelog rizika u grani, prošlim iskustvima s kupcem i kvaliteti pojedinačnog potraživanja
 • rezervacija sredstava namijenjena je premošćivanju mogućih kašnjenja kupca
 • cijenu oblikujemo na osnovi ocjene grane, kupaca i trajanja financiranja

Prednosti faktoringa

 • brže zatvaranje potraživanja,
 • brži novčani tok
 • bolja likvidnost za financiranje poslovanja
 • bolja kreditna sposobnost
 • rasterećena bilanca stanja na tekućim obvezama
 • povećavanje mogućnosti dobivanja kredita u bankama
 • veća konkurentnost s mogućnošću postizanja duljih rokova naplate u ponudi,
 • zaštita od neplaćanja.

Kako deluje faktoring


Adresa

Interfinance, d.o.o.

Poljanski nasip 6

1000 Ljubljana

Telefon i faks

tel: +386 (01) 280 0840

fax: +386 (01) 280 0845

fax: +386 (01) 280 0846

fax: +386 (01) 280 0851

Poduzeće

Kapital: 68.763,00 EUR

OIB: SI27458580

Matični broj: 2145839

NLB: SI56 0231 2025 5269 089

Unicredit: SI56 2900 0005 0310 750

DBS: SI56 1910 0001 0215 318