Učitavam...

Međunarodni faktoring

Strana poduzeća unovčavaju potraživanja u Sloveniji, a slovenska u inozemstvu.

Što je međunarodni faktoring?

Kada se jedan sudionik nalazi u inozemstvu, govorimo o međunarodnom faktoringu. Razlikujemo uvozni i izvozni faktoring. U slučaju kada je prodavač potraživanja strani pravni subjekt, a njegov kupac Slovensko poduzeće, izvedemo uvozni faktoring. U slučaju kada je prodavač potraživanja domaći pravni subjekt, a njegov kupac strano poduzeće, organiziramo izvozni faktoring.

Kako funkcionira međunarodni faktoring

  • prodajete uslugu ili proizvod te ispostavite fakturu,
  • pripremite popis potraživanja - kupaca koji su zanimljivi za prodaju. Slovenska poduzeća pripreme popis stranih kupaca za prodaju (izvozni faktoring), a strana poduzeća popis slovenskih kupaca (uvozni faktoring).
  • priprema ponude i ugovorne dokumentacije,
  • potraživanja odstupite preuzimatelju potraživanja, tj. društvu Interfinance,
  • financiranje s rezervacijom sredstava,
  • kupac podmiri obaveze preuzimatelju potraživanja u cijelosti na dan dospijeća fakture, a preuzimatelj fakture napravi obračun vezan na rezervaciju sredstava.

Prednosti međunarodnog faktoringa

  • dobivanje i praćenje bonitetnih ocjena kupaca kod kuće i u inozemstvu,
  • brzo povećanje likvidnosti,
  • manji troškovi vezani na upravljanje potraživanja ili dugovanja,
  • povećana konkurentnost na području uvjeta plaćanja.

Adresa

Interfinance, d.o.o.

Poljanski nasip 6

1000 Ljubljana

Telefon i faks

tel: +386 (01) 280 0840

fax: +386 (01) 280 0845

fax: +386 (01) 280 0846

fax: +386 (01) 280 0851

Poduzeće

Kapital: 68.763,00 EUR

OIB: SI27458580

Matični broj: 2145839

NLB: SI56 0231 2025 5269 089

Unicredit: SI56 2900 0005 0310 750

DBS: SI56 1910 0001 0215 318