Nalagam...

Klasični faktoring

Terjatve zamenjamo v denarna sredstva.

Kaj je faktoring

Faktoring je finančna storitev, ki ponuja podjetjem različnih velikosti in dejavnosti rešitve pri zagotavljanju obratnega kapitala. S prodajo terjatev si omogočite takojšnje financiranje poslovanja ter upravljanje z vašimi terjatvami. Tako lažje načrtujete finančne tokove, izboljšate likvidnostni položaj in razširite obseg vašega poslovanja. Faktoring je storitev specializirane finančne institucije, ki podjetjem omogoča, da terjatve zamenjajo v denarna sredstva.

Kako faktoring deluje

 • sami izberite terjatve, ki jih želite odprodati
 • sami nadzirajte stroške faktoringa (koristite faktoring le ko boste imeli potrebo - mi vam pri tem svetujemo)
 • do 100% financiranje
 • višina takojšnjega financiranja je odvisna od ocene celotnega tveganja v panogi, preteklih izkušenj s kupcem in kvalitete posamezne terjatve
 • rezervacija sredstev je namenjena premostitvi morebitnih zamud kupca
 • ceno oblikujemo na osnovi ocene panoge, kupcev ter trajanja financiranja

Prednosti faktoringa

 • hitrejše zapiranje terjatev,
 • hitrejši denarni tok,
 • boljša likvidnost za financiranje poslovanja,
 • boljša kreditna sposobnost,
 • razbremenjena bilanca stanja na tekočih obveznostih,
 • povečanje možnosti pridobivanja kreditov pri bankah,
 • večja konkurenčnost z možnostjo doseganja daljših plačilnih rokov v ponudbi,
 • varnost pred neplačili.

Kako deluje faktoring


Naslov

Interfinance, d.o.o.

Poljanski nasip 6

1000 Ljubljana

Telefon in faks

tel: +386 (01) 280 0840

fax: +386 (01) 280 0845

fax: +386 (01) 280 0846

fax: +386 (01) 280 0851

Podjetje

Kapital: 68.763,00 EUR

Davčna številka: SI27458580

Matična številka: 2145839

NLB: SI56 0231 2025 5269 089

Unicredit: SI56 2900 0005 0310 750

DBS: SI56 1910 0001 0215 318