ZAUPA NAM NA STOTINE PODJETIJ

Družba Interfinance že od leta 2005 na zanesljiv in hiter način skrbi za likvidnost svojih naročnikov. Želimo ostati pomemben finančni partner pri poslovanju podjetij z upoštevanjem visokih strokovnih in etičnih standardov. Finančne storitve zagotavljamo profesionalno in odzivno.

TERJATVE SO VAŠ DENAR

Domačim in tujim podjetjem omogočamo, da s prodajo že izstavljenih računov na hiter način pridobijo denarna sredstva.

HITROST

Omogočamo vam takojšnjo pridobitev likvidnih sredstev.

FLEKSIBILNOST

Vašim kupcem ali dobaviteljem lahko ponudite ugodnejše plačilne pogoje.

KREDIBILNOST

Izboljšali boste stanje terjatev in obveznosti v bilanci stanja, kar vpliva na boljšo kreditno oceno in s tem na možnost ugodnejšega zadolževanja v prihodnje.

VARNOST

Izognite se plačilnemu tveganju.

VPIŠITE SVOJO TERJATEV

Zastopate podjetje, ki posluje na slovenskem ali mednarodnem trgu? Imate zapadle ali nezapadle terjatve do kupcev – pravnih oseb, ki bi jih radi unovčili? Zamenjajte svoje terjatve za denar. V spodnji obrazec vpišite podatke vašega podjetja ter podatke vaših dolžnikov ter zneske, ki vam jih dolgujejo. Opravili bomo brezplačen pregled dolžnikov in vam po elektronski pošti posredovali možnosti unovčevanja.


Scroll to Top