VERIŽNE KOMPENZACIJE

Verižne kompenzacije omogočajo učinkovit način unovčevanja terjatev kadar faktoring ali odkup terjatev ni mogoč.

KAJ SO VERIŽNE KOMPENZACIJE

V podjetju Interfinance unovčujemo zapadle terjatve s t.i. tehniko zapiranja terjatev, ki jo imenujemo verižna kompenzacija. Zapadle terjatve do kupcev – pravnih oseb – unovčujemo naročnikom tako, da preko njihovih terjatev iščemo gospodarske subjekte, ki so pripravljeni poravnavati svoje obveznosti do dobaviteljev. Večina medorganizacijskih odnosov med podjetji je stalnih, pogosto pa se iščejo nove verižne relacije, ki zahtevajo tako čas kot znanje iz medorganizacijskega poslovanja.

PREDNOSTI VERIŽNIH KOMPENZACIJ

  • Hitro in učuinkovito vnovčenje terjatev,
  • povečanje likvidnosti,
  • možnost poplačila obveznosti s popustom,
  • zmanjšanje zadolženosti,
  • izboljšanje bonitete,
  • zagotavljanje obratnega kapitala.

KAKO DELUJEJO KOMPENZACIJE

Scroll to Top