MULTILATERALNE KOMPENZACIJE

Uspešno unovčevanje zapadlih terjatev izvajamo tudi preko večstranskega pobota ali multilateralnega kompenzacijskega sistema, ki ga organizira AJPES (Agencija za javno pravne evidence in storitve).
 

KAJ SO KAJ SO MULTILATERALNE KOMPENZACIJE

Multilateralne ali večstranske kompenzacije predstavljajo način za prenehanja neposredno in posredno vzajemnih denarnih obveznosti. Multilateralne kompenzacije omogočajo zmanjšanje medsebojne zadolženosti gospodarskih subjektov. Organizator multilateralne kompenzacije v Sloveniji je AJPES (Agencija za javno pravne evidence in storitve).
 

KAKO DELUJE UNOVČEVANJE

AJPES izvaja enkrat mesečno večstranski pobot, v katerem sodeluje večje število gospodarskih subjektov, ki v sistem prijavljajo svoje obveznosti do dobaviteljev. Za naročnike, ki želijo unovčiti zapadle terjatve do kupcev v Sloveniji preko družbe Interfinance, predstavlja AJPES-ov sistem najpreprostejši način zapiranja terjatev. Uspešnost unovčevanja je v tem primeru odvisna zlasti od pripravljenosti kupcev, da v sistem dejansko prijavljajo svoje obveznosti. Storitev je še posebej primerna za uvozna in storitvena podjetja različnih dejavnosti in velikosti ter tiste družbe, ki imajo težave z zagotavljanjem tekoče likvidnosti.
 

PREDNOSTI MULTILATERALNIH KOMPENZACIJ

  • Ciljno unovčevanje zapadlih terjatev,
  • unovčevanje terjatev manjših vrednosti,
  • hiter dostop do likvidnih sredstev,
  • načrtovan denarni tok.
Scroll to Top