KLASIČNI FAKTORING

Terjatve zamenjamo v denarna sredstva.
 

KAJ JE FAKTORING

Faktoring je finančna storitev, ki ponuja podjetjem različnih velikosti in dejavnosti rešitve pri zagotavljanju obratnega kapitala. S prodajo terjatev si omogočite takojšnje financiranje poslovanja ter upravljanje z vašimi terjatvami. Tako lažje načrtujete finančne tokove, izboljšate likvidnostni položaj in razširite obseg vašega poslovanja. Faktoring je storitev specializirane finančne institucije, ki podjetjem omogoča, da terjatve zamenjajo v denarna sredstva.

KAKO DELUJE FAKTORING

 • Sami izberite terjatve, ki jih želite odprodati,
 • sami nadzirajte stroške faktoringa (koristite faktoring le ko boste imeli potrebo – mi vam pri tem svetujemo),
 • do 100% financiranje,
 • višina takojšnjega financiranja je odvisna od ocene celotnega tveganja v panogi, preteklih izkušenj s kupcem in kvalitete posamezne terjatve,
 • rezervacija sredstev je namenjena premostitvi morebitnih zamud kupca,
 • ceno oblikujemo na osnovi ocene panoge, kupcev ter trajanja financiranja.

PREDNOSTI FAKTORINGA

 • Hitrejše zapiranje terjatev,
 • hitrejši denarni tok,
 • boljša likvidnost za financiranje poslovanja,
 • boljša kreditna sposobnost,
 • razbremenjena bilanca stanja na tekočih obveznostih,
 • povečanje možnosti pridobivanja kreditov pri bankah,
 • večja konkurenčnost z možnostjo doseganja daljših plačilnih rokov v ponudbi,
 • varnost pred neplačili.
Scroll to Top